ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Εάν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα, θεωρείται ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν διαφωνείτε με αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα!
Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ του Videnov Group OOD. ως  ιδιοκτήτης ιστότοπου videnov.bg  βάσει συμβάσεων για άδεια χρήσης εμπορικού σήματος από 07.04.2016 αφενός και τους καταναλωτές στις ηλεκτρονικές τοποθεσίες (Internet) και υπηρεσίες, που βρίσκεται στην περιοχή Videnov.bg και υποτομείς (εφεξής Ιστοσελίδα) και τις σχέσεις των χρηστών με τον ίδιο κατά τη χρήση υπηρεσιών πληροφοριών και συναλλαγών που προσφέρονται απο Videnov Group OOD και τους δικαιοδόχους  του υποτομείς (εφεξής Υπηρεσίες)
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις είναι  δεσμευτικοί για όλους τους χρήστες που εγγράφονται στην ιστοσελίδα www.videnov.gr. Κάνοντας κλικ σε κάθε σύνδεσμο στην ιστοσελίδα ή κουμπί που βρίσκεται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος Videnov.bg (με εξαίρεση τη σύνδεση με αυτούς τους όρους), ο χρήστης συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση.
Videnov Group OOD είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στο Οργανισμό Μητρώου στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας με ΕΙΚ 128621398, με έδρα πόλη Γιάμπολ, λεωφ. Ευρωπα 21 .
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας Videnov.bg
2. Υποχρεώσεις του χρήστη κατά την εγγραφή   
3. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Πολιτική για το απόρρητο Videnov.bg
4. Πνευματικά δικαιώματα και περιορισμοί που σχετίζονται με αυτά.
5.Τυποποιημένα προϊόντα
5.1.Παροχή αγαθών και υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα
5.2. Αγορές αγαθών ή / και υπηρεσιών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα Videnov.bg
5.3. Παράδοση των αγαθών που αγοράζονται
5.4. Πληρωμή σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών
5.5. Άρνηση των αγορασθέντων εμπορευμάτων
6. Κάλυψη εγγύησης
7.Cookies και επαναληπτικό μάρκετινγκ
8.’Αλλα
 
 
1. Προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας Videnov.bg/gr
 
Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί με το γεγονός ότι οι πληροφορίες και η ιστοσελίδα παρέχονται ”όπως έχουν δημοσιευθή” και ότι Videnov.gr δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δημοσιευόμενων στοιχείων και την έγκαιρη παράδοση των πληροφοριών σχετικά με τις ολοκληρωμένες παραγγελίες του  Χρήστη ,δικές του η άλλων  απορίες, ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με τα προϊόντα, πληροφορίες σχετικά με τα μη διαθέσιμα προϊόντα, καθώς και για ζημιές ή / και απώλεια κερδών και άλλων απωλειών οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους, που συνέβουν ως αποτέλεσμα ή λόγω της χρήσης (ή την αδυναμία χρήσης, λόγω τεχνικών προβλημάτων, τεχνική υποστήριξη η αποφάσεις του διαχειριστή, κλπ) της Ιστοσελίδας.
Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα χρήσης αυτής της ιστοσελίδας προκύψουν υλικές ζημιές, οι οποίες απαιτούν επισκευή ή διόρθωση του εξοπλισμού ή δεδομένων, ο Χρήστης αναλαμβάνει όλη την ευθύνη και όλα τα έξοδα , που σχετίζονται με την την απομάκρυνση των ζημιών.
Ο χρήστης είναι ενήμερος και δηλώνει την συμφωνία του ότι η εντολή παραγγελίας μπορεί να υποστεί αλλαγές και ο Videnov.bg/gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το χρήστη μέσω e-mail και / ή τηλεφωνικός  και/η με άλλα κατάλληλα μέσα μέχρι την επιβεβαίωση της τελικής υποβολής της παραγγελίας και την τελική αποστολή της επιβεβαιωμένης παραγγελίας στην διευθυνση του χρήστη.
Για να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα, ο χρήστης πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση στο World Wide Web, απευθείας ή μέσω άλλων συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Web-based περιεχόμενο. Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει να έχει όλο το αναγκαίεο εξοπλισμό γία πρόσβαση στο World Wide Web, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μόντεμ ή άλλη συσκευή για πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Videnov.bg/gr παρέχει μόνο πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα και δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε παρέμβαση ή τεχνικά προβλήματα που ματαίωνουν τη χρήση της ιστοσελίδας, λόγω της μη λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού του χρήστη.
 
2. Υποχρεώσεις του χρήστη κατά την εγγραφή
 
Κάθε πελάτης πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 1 / Φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 ετών και άνω ·
 
2 / Εγγεγραμμένοι στο site videnov.bg/gr 

3/ Η ελάχιστη τιμή της πρώτης παραγγελίας 100 EURO , μετα την οποία μετά την εγγραφή, μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Κάρτα μέλους .

Για την εγγραφή είναι απαραίτητη μόνο τη δημιουργία ενός προφίλ με τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή «Όνομα Χρήστη», «E-mail», «Κωδικός πρόσβασης», «Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης». Μόλις δημιουργηθεί ένα προσωπικό προφίλ, ο πελάτης πρέπει να δηλώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Κάρτα μέλους. Αυτό γίνεται με το πάτημα ενός εικονικού κουμπί «Ενεργοποίηση της εικονικής κάρτας σας», τότε ο πελάτης θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του, σημειώνοντας το σύνολο γι 'αυτό το πλαίσιο για να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με ειδικές προσφορές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγγραφής. Μετά την ενεργοποίηση της εικονικής κάρτας, οι πελάτες θα μπορούν να τη δουν στο προφίλ τους. Θα έχει πληροφορίες σχετικά με τα ονόματα του εγγεγραμμένο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην εγγραφή, μαζί με έναν μοναδικό αριθμό πελατη. Οι χρήστες με υπάρχουσα εγγραφή στον ιστότοπο δεν χρειάζεται να υποβάλλονται ξανά.

Για χρήστες με υπάρχουσα εγγραφή σε ιστότοπους, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουν. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να εισέλθουν στο δικό τους λογαριασμό για να δημιουργήσουν μια παραγγελία με ελάχιστη αξία 100 EURO. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, Σε αυτή την περίπτωση το μόνο που χρειάζεται είναι να εισάγετε το δικό σας προφίλ και να εφαρμόσετε για να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία με το πάτημα ενός εικονικού κουμπί «Ενεργοποίηση εικονικής κάρτας σας.»
Μετά την εγγραφή και την ενεργοποίηση της εικονικής κάρτας, οι συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία μπορούν να επωφεληθούν από τις πληροφορίες που παρέχονται από τον έμπορο έκπτωση ειδικά προϊόντα που φέρουν σήμανση. Στην περιγραφή του κάθε ένα από τα προϊόντα αυτά θα καθορίζονται στο ειδικό πεδίο «Τιμή με κάρτα Μέλους .» Αυτή η τιμή θα αναφέρεται ξεχωριστά στον ιστότοπο για το συγκεκριμένο στοιχείο.

* Η συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να δηλωθεί στους χώρους πώλησης της εταιρείας, στον χειριστή του τηλεφωνικού κέντρου ή μέσω του facebook υπό παρόμοιες συνθήκες.

* Μετά την αρχική επιτυχή ενεργοποίηση της εικονικής κάρτας καρτών πιστότητας, τα δικαιώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από τον τρόπο παραγγελίας μελλοντικών παραγγελιών
* Για εγγεγραμμένους πελάτες  πριν από τις 02.04.2019 δεν υπάρχει ανάγκη για πρόσθετες ενέργειες.

* Η έλλειψη εγγραφής σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει το δικαίωμα των άλλων μη εγγεγραμμένους πελάτες να ψωνίζουν ελεύθερα από την ιστοσελίδα videnov.bg.

3. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Πολιτική για το απόρρητο Videnov.bg/gr
 

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία εισήγαγε και / ή έγινε διαθέσιμα στο Videnov.bg/gr κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και με σκοπό τη διόρθωση των παρεχόμενων Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει υποβάλει αίτημα και δεν έχει διορθώσει αμέσως τις πληροφορίες με τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα, με αποτέλεσμα η Videnov.bg να εκτελέσει την εσφαλμένη παραγγελία, η Videnov.bg δεν φέρει καμία ευθύνη για την ανακριβή εκτέλεση της παραγγελίας και όλα ζημία που υπέστη ο καταναλωτής.

Με αυτούς τους όρους Videnov.bg ενημερώνει τους χρήστες ότι θα πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία, που απαιτούν τα προσωπικά στοιχεία και έντυπα εγγραφής στην ιστοσελίδα, όπου συμφωνήσουν ρητά για την παροχή προσωπικών δεδομένων για επεξεργασία από Videnov.bg/gr παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων ή πρόσθετες υπηρεσίες.

Όλα τα Εθελοντικά Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη και άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή του κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται από τη Videnov.bg/gr  για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης προς τους πελάτες να υποστηρίζουν ορισμένες λειτουργίες των παρεχόμενων υπηρεσιών , όπως ο υπολογισμός των ατομικών επιβαρύνσεων για επιβίβαση, επιβίβαση και εγκατάσταση (ο κατάλογος είναι υποδειγματικός και μη εξαντλητικός), με σκοπό τη διαφήμιση αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στην αλυσίδα FURNITURE VIDEOV.

Η Videnov.bg/gr  ενημερώνει και δηλώνει ρητά στον Χρήστη ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχει ο Χρήστης δεν παραδίδονται σε τρίτους για διαφημιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς.

Η Videnov.bg/gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την επίτευξη της τεχνικής προόδου, προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένες καταπατήσεις και να εγγυηθεί την εμπιστευτικότητα τους.

Η Videnov.bg/gr θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις διευθύνσεις IP και άλλα δεδομένα των Χρηστών για να αποκαλύψει την ταυτότητά τους στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να συμμορφωθεί με το νόμο, τις νομικές διαδικασίες ή / και να διασφαλίσει την τήρηση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον όμιλο Videnov μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

4. Πνευματικά δικαιώματα και περιορισμοί που σχετίζονται
 
Videnov.bg/gr παρέχει το δικαίωμα στους χρήστες να χρησιμοποιούν όλες τις υπηρεσίες που ορίζονται στην Ιστοσελίδα μόνο για προσωπική χρήση μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα του Videnov.bg/gr ή τρίτων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα υλικά στην  Ιστοσελίδα. Απαγορεύεται ρητά το υλικό που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα να αντιγράφεται και διανέμεται δημόσιος για οποιοδήποτε λόγω από τους χρήστες. Η χρήση και η δημοσιεύση του υλικού από τον παρόντα δικτυακό τόπο σε άλλους δικτυακούς τόπους απαγορεύεται και οι παραβάτες αποτελούν αντικείμενο κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Νόμο για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
Videnov.bg/gr διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει τα δικαιώματα για τη δημοσίευση των υλικών και άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο σε τρίτους με μια συμπληρωματική σύμβαση εγγράφως,που είναι η έννομη σχέση μεταξύ Videnov.bg/gr και το πρόσωπο γία τη δημοσίευση των πληροφοριών.
Κατά την αγορά αγαθών που αποτελούν το αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας ή / και δικαιώματα ευρεσιτεχνίας Videnov.bg/gr δεν δίνει πρόσθετα δικαιώματ χρήσης και διανομής από εκείνα που ρητά αναφέρονται εκτός από εκείνα που αναφέρονται κατηγορηματικά ως δικαιώματα ή / και άδειες από τον κατασκευαστή / διανομέα των προϊόντων.
Όλα τα εμπορεύματα και υπηρεσίες από Videnov.bg/gr προστατεύονται βάσει του νόμου περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και παρέχονται στους χρήστες  στην πρωτότυπη μορφή και συσκευασία χωρίς καμία επιρροή από Videnov.bg/gr και βάση δικαιώματων άδειας χρήσης και διανομής από τους παραγωγούς ή / και διανομείς για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.
Οι σύνδεσμοι που παρέχονται στην Ιστοσελίδα Videnov.bg/gr σε δικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους, δημοσιεύονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών. Κατά τη χρήση τέτοιων συνδέσμων οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν μια υπηρεσία παρεχόμενη από Videnov.bg/gr και τη χρήση της αναφοράς εκτός του χώρου της Ιστοσελίδας αυτοί οι όροι δεν εφαρμόζονται.
Videnov.bg/gr δεν ελέγχει τους παραπάνω δικτυακούς τόπους ,που δεν ανήκουν στο Videnov.bg και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή / και το περιεχόμενο τους . Με τους παρόντες Όρους Videnov.bg/gr ενημερώνει τους χρήστες οτι με κανένα τρόπο δεν απαιτεί ή συνιστά τη χρησιμοποίηση των ιστοσελίδων αυτών από τους καταναλωτές και δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτές. Αυτές οι περιοχές και όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση τους βαρύνει εξ ολοκλήρου τους χρήστες και Videnov.bg/gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές για τους χρήστες.
 
5.Τυποποιημένα προϊόντα
 
5.1.Παροχή αγαθών και υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα
Οι πληροφορίες γία το προϊόντα είναι με διαχωρισμό κατά τύπο ομάδας και υποομάδας.
Στην σελίδα (link) σε κάθε προϊόν που αναφέρεται στην ιστοσελίδα είναι οι πληροφορίες σχετικά με την τιμή, τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος και πρόσθετες πληροφορίες με στόχο να βοηθηθούν οι καταναλωτές να κάνουν μια συνειδητή επιλογή όταν αγοράζουν ένα προϊόν.
Videnov.bg/gr διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα ονόματα, , και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα στην αγγλική γλώσσα, όταν
α) Υπάρχει κίνδυνος με τη μετάφραση να χαθούν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων
β) Δεν υπάρχει γενικά αποδεκτή ξεκάθαρη ορολογία στην ελληνική γλώσσα
γ) το ίδιο το προϊόν είναι φορέας σε πληροφορίες στα αγγλικά.
Τα έγγραφα που συνοδεύουν τη διαδικασία της αγοράς και πώλησης θα είναι σε αγγλικά και  ελληνικά.
Όλες οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι σε Ευρώ με Φ.Π.Α. που περιλαμβάνεται. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει τροποποιήσεις στη σελίδα καθορίζεται η τιμή για κάθε μία από τις τροποποιήσεις.
Το ποσοστό για τη συναλλαγή της τιμής του λεβ  σε ευρώ καθορίζεται με βάση την αγγελία απο την  Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα - επίσημη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ που ισχύει απο 01.01.2015 - 1.95583.

Οι προσφορές / μειώσεις αφορούν τον εν λόγω ημερολογιακό μήνα. Η τιμή των διαφημιστικών προϊόντων αλλάζει κάθε εβδομάδα και η τιμή αυξάνεται κατά 1 / ένα / ποσοστό για κάθε νέα εβδομάδα. Η διάκριση ποσοστού / τιμής αναφέρεται ρητά στην ατομική περιγραφή του προωθητικού προϊόντος που προσφέρεται κατά τη στιγμή της εξέτασής του κατά τη δεδομένη περίοδο.

Videnov.bg/gr έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να κάνει αλλαγές σε δημοσιευμένα προϊόντα, υπηρεσίες, τιμές και άλλα χαρακτηριστικά των προϊόντων και οι χρήστες θεωρούνται ενημερωμένοι σχετικά με τις αλλαγές αυτές από την ημερομηνία της δημοσίευσης. Οι πληροφορίες για ένα μερος από τα δημοσιευμένα προϊόντα είναι πιθανό να μην είναι ανανεωμένες .Σε όλες τις περιπτώσεις, οι χρήστες θα ειδοποιηθούν σε περίπτωση εντολής στη Ιστοσελίδα για on-line αγορές και μη ανανέωσης πληροφοριών πριν από την παράδοση σχετικά με τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν. Μερικές από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα μπορεί να αναφέρονται σε προϊόντα, υπηρεσίες ή προγράμματα που δεν είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, για το οποίο παρακαλούμε να μας συγχωρήσετε εκ των προτέρων.
 
5.2. Αγορές αγαθών ή / και υπηρεσιών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα Videnov.bg
 
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να παραγγέλλει όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα Videnov.bg/gr. Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιλέξει το είδος των εμπορευμάτων και τη ποσότητα, τον τρόπο και τους όρους παράδοσης, σύμφωνα με τις προτεινόμενες δυνατότητες στην Ιστοσελίδα.
 Ανά πάσα στιγμή πριν από την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας από τη συμπλήρωση μιας φόρμας για on-line αγορές, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην επιλογή του από προϊόντα και υπηρεσίες.
Κατά τη διεξαγωγή της παραγγελίας ο χρήστης του ιστοτόπου συνάπτει συμβατικές σχέσεις με "Βιντένοβ Group" Ltd  και τους δικαιοδόχους του και διέπεται από τους παρόντες όρους σχετικά με τη συγκεκριμένη σύμβαση, η σύμβαση θεωρείται οριστική μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης της  παραγγελίας, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα .
Videnov.bg/gr έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα κατά την κρίση του οποτεδήποτε και χωρίς την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες εκ των προτέρων. Ο χρήστης είναι  υποχρεωμένος να πληρώσει την τιμή που αναφερόταν στην Ιστοσελίδα κατά την εκτέλεση της σύμβασης, είτε χαμηλότερη ή υψηλότερη ειναι από την αναθεωρημένη τιμή. Σε τεχνικά λάθη σις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο, με αποτέλεσμα ότι η σύμβαση δεν μπορεί να εκτελεστεί, Videnov.bg/gr έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης και δεν χρωστάει στο χρήστη άλλη αποζημίωση εκτός από την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, αν υπάρχουν.
 
5.3. Παράδοση των αγαθών που αγοράζονται
 
Аποστολή - για τους νομούς της Θεσσαλονίκης , Χαλκιδικής ,Δράμας ,Σέρρες ,Καβάλας ,Κιλκίς, Ημαθίας ,Πέλλας, Πιερίας,Ξάνθης , Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής.
 
Για пαραδόσεις σε περιοχές εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης ισχύει το εξής :
-ο πελάτης υποχρεούται να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο αποστολής με εκ μέρους του εντεταλμένο μεταφορέα .
- για την υποχρέωση αυτή θα ενημερώνεται ο πελάτης κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας του τηλεφωνικός η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .
-Η ανάθεση σε πρακτορείο βαρύνει τον κάθε πελάτη και είναι προσωπική επιλογή του.
-ο έμπορος δεν φέρει καμία ευθύνη για παράδοση των πωληθέντων εκ μέρους του από τον  μεταφορέα στον πελάτη. Ο κίνδυνος από την πώληση στην περίπτωση αυτή μεταβαίνει στον αγοραστή .
Σε περίπτωση παραγγελίας για παράδοση σε μεταφορική εταιρεία η πληρωμή πραγματοποιείται 100 % μέσω τραπέζης προκαταβολικά συμπεριλαμβανομένων και τα  μεταφορικά έξοδα μέχρι την μεταφορική εταιρία που έχει επιλέξει ο πελάτης.

Η προθεσμία για την παράδοση των αιτουμένων αγαθών είναι καθοριζόμενη για κάθε προϊόν, αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί με αργίες ή / και Σαββατοκύριακα. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης από τους εμπόρους  προβλέπεται κύρωση προς όφελος του χρήστη στο ποσό των 0,1% για κάθε ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Σε περίπτωση καθυστερημένης παραλαβής από τον χρήστη των παραγγελθέντων ειδών προβλέπεται ποινή υπέρ των εμπόρων στο ποσό των 0,1% για κάθε ημέρα μετά την παρέλευση τριών (3) ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της διαθεσιμότητας των αγαθών στην αποθήκη. Και στις δύο περιπτώσεις, η κύρωση πρέπει να είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. Παραγγελία που δεν παραληφθεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες μετά τη γνωστοποίηση στον χρήστη - ακυρώνεται.

Εκτός από την περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί εθελοντικά τα προϊόντα να παραδοθούν έως και 30 ημερολογιακές ημέρες μετά από την καθορισμένη προθεσμία .Η αίτηση μπορεί να γίνει είτε με τηλεφωνική κλήση στο 211 1 984 984  και μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας -mail: epipla@videnov.gr . Στη μη τήρηση αυτής της προθεσμίας ισχύουν οι γενικοί όροι ακύρωσης παραγγελείας.
Η επιτήδεια μη παραλαβή κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία συνεπάγεται αυτομάτως την πληρωμή των εξόδων μεταφοράς (που ανέρχονται σε 5 % της αξίας της παραγγελίας (ελάχιστο ποσό 7.50 €) ) για για τις επόμενες συμφωνηθείσες  παραδόσεις. Στην περίπτωση τριών παραδόσεων στη διεύθυνση του πελάτη και υπαίτια απόρριψη των προϊόντων από τον καταναλωτή, η σύμβαση ακυρώνεται.
*Για υπαίτια / επιτήδεια μη παραλαβή για αποδοχή  θεωρούνται: οποιαδήποτε αδυναμία, η οποία δεν δηλώνεται εκ των προτέρων ή αναφέρεται στην ημέρα της συμφωνημένης  ημερομηνίας  παράδοσης χωρίς αντικειμενικό λόγο ή ανωτέρα βία / πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμό, θάνατος ενός ατόμου ή των στενών συγγενών του/
Η παράδοση των παραγγελθέντων εμπορευμάτων γίνεται με επιλεγμένο τρόπο απο τον χρήστη και σύμφωνα με εν λόγω περιόδους. Videnov.bg/gr διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τις προθεσμίες παραπάνω από επτά (7) ημέρες με την προηγούμενη συμφωνία από τον χρήστη.
Η μεταφορά είναι σε καθορισμένη τιμή 5 % της αξίας της σύμβασης (για παραγγελίες έως 150 ευρώ -7.50 €) για όλα τα προϊόντα και είδη.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες τα έπιπλα θα ανεβάζονται στα πατώματα και η αξία των υπηρεσιών για μοντάρισμα αναφέρονται ρητά για κάθε προϊόν.
Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει στην εκφόρτωση του οχήματος τα παραγγελθέντα εμπορευμάτα εφόσον δεν δήλωσε ανέβασμα.
Όπως κάνετε την παραγγελία σας γία αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα, θα παρατηρήσετε κενό "Παρατηρήσεις". Στο πεδίο αυτό μπορείτε να ορίσετε βολική για σας ημέρα παράδοσης και, αν είναι δυνατόν από την πλευρά μας, εμείς θα συμμορφωθούμε με τις προτιμήσεις παράδοσής σας και θα ενημερωτείτε έγκαιρα από συνεργάτη μας.
Videnov.bg/gr μπορεί να ζητήσει πρόσθετη επιβεβαίωση, που συμπεριλαμβάνει τηλέφωνο, φαξ, e-mail για ολοκληρωμένη παραγγελία. Εάν ο χρήστης αρνηθεί να διαθέσει τις πληροφορίες που απαιτούνται από Videnov.bg/gr η άρνηση αύτη οδηγεί αυτομάτως σε ακύρωση της σύμβασης, με ή χωρίς πρόσθετη προειδοποίηση προς το χρήστη.
Το κόστος μεταφορικών είναι 5 % της αξίας της σύμβασης (για παραγγελίες έως 150 ευρώ -7.50 €) και υπολογίζεται αυτόματα στην αξία της σύμβασης.
Ανέβασμα :
Η  εταιρεία σας προσφέρει δωρεάν ανέβασμα στα έπιπλα μέχρι τη πόρτα του σπιτιού σας .
Συναρμολόγηση :
Η συναρμολόγηση είναι υπηρεσία η οποία εκτελείται από συνεργαζόμενη εταιρία και δεν γίνετε την ίδια μέρα με την παράδοση .Τις τιμές συναρμολόγησης για κάθε προϊόν μπορείτε να δείτε στην ενότητα "Συναρμολόγηση ", δίπλα στην περιγραφή σε κάθε προϊόν .
Η ελάχιστη επίσκεψη είναι 25 ευρώ .

Ο έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να τροποποιήσει τον τόπο παράδοσης των αγαθών που παραγγέλθηκαν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-αντικειμενική αδυναμία να πραγματοποιήσει την παράδοση σε περιοχές με ανεπαρκή οδική υποδομή
-μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, στενούς δρόμους, μέσα από τους  οποίους είναι επικίνδυνη η ακεραιότητα του φορτίου ή του οχήματος ή η υγεία του οδηγού.
-περιοχές με αυξημένη εγκληματικότητα ή περιθωριακές γειτονιές με ανεπαρκή οδική υποδομή.
Για την τροποποίηση αυτού του χώρου παράδοσης ο έμπορας είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους πελάτες πριν από την ύπαρξη των γεγονότων που εμποδίζουν τον ίδιο και να οργανώσει άλλη τοποθεσία για την παραλαβή, δυνατή και ωφέλιμη και για τις δύο πλευρές.
Videnov.bg/gr δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση στην περίπτωση που η καθυστέρηση διανομής οφείλεται σε υπαιτιότητα του courier.
Κατά τη διεξαγωγή της παράδοσης, τα αγαθά θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά από τον χρήστη ή / και εξουσιοδοτημένο άτομο. Κατά την εξέταση ολα τα ορατά ελαττώματα – οποιαδήποτε ζημιά που βρέθηκε στην παραλαβή, ο καταναλωτή ς θα πρέπει να υπογράψει ένα πρωτόκολλο για ζημιές στην παρουσία του courier αμέσως και να ειδοποιείσει το Κέντρο εξυπηρέτησης στο τηλ 21 11 984 984 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : epipla@videnov.gr
Μετά την αποδοχή της αποστολής από τον χρήστη χωρίς παρατηρήσεις, οποιεςσδήποτε  και όλες τις απαιτήσεις για εξωτερικά ορατά  ελαττώματα είναι αβάσιμες και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να καλύπτονται. Σε περίπτωση που δεν συνταχθεί και υπογραφεί πρωτόκολλο για ζημιές με την παρουσία του courier κατά την παραλαβή του φορτίου και / ή δεν ειδοποιείσει αμέσα το Κέντρο εξυπηρέτησης στο τηλ 21 11 984 984 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : epipla@videnov.gr Ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμά του να ασκήσει αποκατάσταση για τα ορατά εξωτερικά ελαττώματα που εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης.
Με την εύρεση ενός ελαττώματος στα καταναλωτικά προϊόντα, λόγω της μεταφοράς, ο χρήστης ειδοποιείται μέσω τηλεφώνου και τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν νέα προθεσμία για την παράδοση των εμπορευμάτων, ανάλογα με τις περιστάσεις. Εάν ο έμπορος δεν παραδώσει και παραδώσει τα αγαθά σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση.
Στην περίπτωση που καθορίζεται γραπτώς συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για την παράδοση, η δήλωση είναι δεσμευτική. Όταν είναι ψευδείς ή λάθος διεύθυνση, πρόσωπο επαφής και / ή το τηλέφωνο για παραλαβή ο  "Βιντένοβ Group" Ltd  και οι δικαιοδόχοι του δεν είναι υπεύθυνοι για την ανεπαρκή εκτέλεση της σύμβασης που οφείλεται σε εσφαλμένες πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τον χρήστη.
Κατά την παράδοση των αγαθών, ο καταναλωτής ή τρίτο πρόσωπο ορισμένο από τον καταναλωτή υποχρεούνται να υπογράψουν τα συνοδευτικά έγγραφα
 Ένα τρίτο πρόσωπο είναι κάθε πρόσωπο που δεν είναι ο κάτοχος της αίτησης, αλλά ορίζεται από τον Πελάτη να δεχτεί τα αγαθά της προσφοράς στην διεύθυνση αποστολής.
Εάν ο χρήστης δεν βρεθεί κατά την περίοδο για την αποστολή στη συγκεκριμένη διεύθυνση και / ή δεν υπάρχει πρόσβαση στη διεύθυνση παράδοσης, Videnov.bg/gr απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να παραδώσει τα εμπορεύματα και ο καταναλωτής χάνει τα δικαιώματά του που απορρέουν για την προμήθεια αγαθών.
Όταν τα αγαθά που παραδόθηκαν σαφώς δεν αντιστοιχούν με τη συγκεκριμένη αγορά από τον χρήστη και μπορεί να να διαπιστωθεί σε εξέταση ρουτίνας των παρεχόμενων εμπορευμάτων, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τα εμπορεύματα να αντικατασταθούν από την κοινοποίηση της αίτησης μεσα σε 24 ώρες στο Κέντρο εξυπηρέτησης στο τηλ 21 11 984 984 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : epipla@videnov.gr
Videnov.bg διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον υπεργολάβο που πραγματοποιεί την παράδοση, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τον χρήστη, εφ 'όσον δεν αντανακλά στον τρόπο και το χρόνο παράδοσης.
 
5.4. Πληρωμή σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών
 
O καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει την στιγμή της παράδοσης στον αντιπρόσωπό του / ανάδοχο του"Βιντένοβ Group" Ltd , ο όποιος εκτελεί την παράδοση ,η ολόκληρο το πόσο σύμφωνα με την  επιβεβεωμένη παραγγελία του . Σε περίπτωση που εντός τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης, ο χρήστης αρνείται, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου τις  αγορές αγαθών, Videnov.bg αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει μέρος ή ολόκληρο το ποσό κατάθεσης για την αγορά τους . Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν ασκήσει το δικαίωμα του για άρνηση τον αγοραθέντων προϊόντων και υπηρεσιών στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα Videnov.bg/gr μετατρέπει αυτόματα την κατάθεση ωσ   καταβολή της αξίας των παραγγελθέντων αγαθών ή υπηρεσιών .
Κατά τη δημιουργία εντολής πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, ο έμπορος στέλνει ένα pro forma αντίγραφο, το οποίο πρέπει να πληρωθεί εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την αποστολή. Έπιπλα Videnov διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το παραγόμενο με εντολή πελάτη.
Στην πληρωμή κατά την παράδοση  (αντικαταβολή) ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει την στιγμή της παράδοσης σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο απο"Βιντένοβ Group" Ltd  , ο όποιος εκτελεί την παράδοση ,ολόκληρο το πόσο σύμφωνα με την επιβεβεομένη παραγγελία του .  Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν ασκήσει το δικαίωμα του για άρνηση τον αγοραθέντων προϊόντων και υπηρεσιών στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα Videnov.bg/gr μετατρέπει αυτόματα την κατάθεση ωσ   καταβολή της αξίας των παραγγελθέντων αγαθών ή υπηρεσιών
 
5.5. Άρνηση των αγορασθέντων εμπορευμάτων
 
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί και να ζητήσει την επιστροφή των παραγγελθέντων αγαθών εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων στην διεύθυνση αποστολής, σε περίπτωση που το πακέτο στο σύνολό του (η συσκευασία της αποστολής μπορεί να ανοιχθεί), είναι με άρτιο εξοπλισμό και τα εμπορεύματα είναι με τη μορφή με την οποία λήφθηκαν, με τα έγγραφα που το συνοδεύουν (Εγγύηση , Φορτωτική,Αποδείξεις ,Σύμβαση) για την αγορά και συμφ. με άρθ. 55 του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών. Ο έμπορος προσφέρει περισσότερο χρονικό περιθώριο επιστροφής αντί αυτού που ορίζετε από το άρθρο 55, παράγραφος 1 του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών ( 14 ημέρες ) .
Στην αίτηση επιστροφής λαμβάνεται υπόψη : Το προϊόν να είναι με την πρωτότυπη συσκευασία του(η συσκευασία της αποστολής μπορεί να ανοιχθεί), είναι με άρτιο εξοπλισμό και τα εμπορεύματα είναι με τη μορφή με την οποία λήφθηκαν, με τα έγγραφα που το συνοδεύουν (Εγγύηση , Φορτωτική,Αποδείξεις ,Σύμβαση) Είναι θέμα καλής επιχειρηματικής πρακτικής, αν ο καταναλωτής δεν έχει διατηρήσει την αρχική συσκευασία , πρέπει να συσκευάσει τα προϊόντα για τη μεταφορά. Απαιτείται η συσκευασία να συμμορφώνεται με το βάρος και το περιεχόμενο των εμπορευμάτων. Κάθε συσκευασία πρέπει να είναι σφραγισμένη ασφαλώς και ενισχυμένη στις γωνίες.
Βαριά κατεστραμμένα προϊόντα δεν επιστρέφονται.
Οι πρόσθετες υπηρεσίες (ανέβασμα και εγκατάσταση) δεν επιστρέφονται.
Κατά την επιστροφή, ο καταναλωτής πρέπει να αναλαμβάνει  τις  άμεσες δαπάνες για την επιστροφή των εμπορευμάτων (άρθρο 55 παράγραφος 2, βάσει του Νόμου προστασίας καταναλωτών). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μόνος  του να παραδώσει τα εμπορεύματα στην πλησιέστερη αποθήκη του πωλητή ή αυτό μπορεί να γίνει απο συμβολαιογραφικά εξουσιοδοτημένο άτομο  από αυτόν. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κίνδυνος της τυχαίας απώλειας των εμπορευμάτων είναι εξ ολοκλήρου για  τον χρήστη. Δεν υπάρχει δυνατότητα για την επιστροφή των αντικειμένων στα καταστήματα επίπλων Βιντένοφ.
Για την επιστροφή η χρέωση είναι 5 % της αξίας της σύμβασης (για παραγγελίες έως 150 ευρώ -7.50 €)
Για βοήθεια σχετικά με την αποσυναρμολόγηση ή / και ανέβασμα στην επιστροφή των αγαθών, ο καταναλωτής πληρώνει επιπλέον αυτές τις υπηρεσίες.
Αγορασμένα προϊόντα, όπως κλινοσκεπάσματα, στρώματα, παπλώματα και κουβέρτες, μαξιλάρια δεν επιστρέφονται για λόγους υγιεινής και προστασίας της υγείας των καταναλωτών,δυνάμει των άρθρων 50-56, του Νόμου προστασίας καταναλωτών .
 
6. Κάλυψη εγγύησης
 
1.Με κάθε παραγγελία των προϊόντων που υπόκεινται σε υπηρεσίες εγγύησης, Videnov.bg συνάπτει σύμβαση αγοράς με τον καταναλωτή
με συμπληρωμένα στοιχεία τον εμπορευμάτων και χρόνους εγγύησης , όπως και όλες τις προυποθέσεις της εγγύησης.
Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τις οδηγίες συναρμολόγησης των προϊόντων που πρέπει να διενεργούνται βάσει το σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης και τοποθέτησης που συνοδεύει το προϊόν - AP( assembly plan).
Σε περίπτωση αμφιβολίας ή πρόβλημα(πριν από την έναρξη / εκτέλεση της εγκατάστασης ), ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει στο τηλ.: +30 21 11984984 ή στο email: epipla@videnov.gr
Η εμπορική εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν σύμφωνα με το άρθρο 112 - άρθρο 115 του Νόμου για Προστασία του Καταναλωτή .
Ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση ο έμπορος ευθύνεται για την έλλειψη συμμόρφωσης των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση, σύμφωνα με την εγγύηση και σύμφωνα με το άρθρο 112 - άρθρο 115 και επόμενα του Νόμου για Προστασία του Καταναλωτή, σε σχεση με άρθρο 124, παράγραφος 1 και επόμενα του νόμου για την προστασία των καταναλωτών:
 
Άρθρο 112. (1) Σε περίπτωση αναντιστοιχίας του καταναλωτικού αγαθού με τη σύμβαση πώλησης, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ζητώντας από τον πωλητή να επανορθώσει την μη σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης καταστάσεως του αγαθού. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στην επισκευή του προϊόντος ή την αντικατάστασή του με ένα καινούργιο, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο ή η επιλογή του τρόπου αποζημίωσης είναι δυσανάλογη σε σχέση με την άλλη επιλογή.
(2) Θεωρείται ότι ένας τρόπος αποζημίωσης του καταναλωτή είναι δυσανάλογος, εάν η χρήση του συνεπάγεται υπερβολικά υψηλό κόστος για τον πωλητή σε σύγκριση με τον εναλλακτικό τρόπο αποζημίωσης, λαμβάνοντας υπόψη:
1. την αξία του καταναλωτικού αγαθού, εάν δεν υπήρχε αναντιστοιχία.
2. την σπουδαιότητα της αναντιστοιχίας
3. την δυνατότητα να προσφερθεί στον καταναλωτή ένας άλλος τρόπος αποζημίωσης ο οποίος δεν θα τον ταλαιπωρούσε ιδιαίτερα.
Άρθρο 113. (1) (Καινούργια παρ. - Φ.Ε.Κ. 18 του 2011).  Όταν το καταναλωτικό αγαθό δεν αντιστοιχεί στη σύμβαση πώλησης, ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να επανορθώσει την μη σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης κατάσταση του αγαθού.
2) (Προηγούμενη παρ. 1 – Φ.Ε.Κ. 18 του 2011). Η επανόρθωση της μη σύμφωνης με τους όρους της σύμβασης καταστάσεως του καταναλωτικού αγαθού πρέπει να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κατάθεση της αίτησης εκ μέρους του καταναλωτή.
(3) (Προηγούμενη παρ. 2, τροπ. - Φ.Ε.Κ. 18 του 2011). Μετά τη λήξη της περιόδου σύμφωνα με την παρ. 2, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε ή να ζητήσει μείωση της τιμής του καταναλωτικού αγαθού, σύμφωνα με το άρθρο 114.
4) (Προηγούμενη παρ. 3 - Φ.Ε.Κ. 18 του 2011). Η επανόρθωση της μη σύμφωνης με τους όρους της σύμβασης καταστάσεως του καταναλωτικού αγαθού είναι δωρεάν για τον καταναλωτή. Ο καταναλωτής δεν οφείλει έξοδα για την αποστολή του καταναλωτικού αγαθού ή για υλικά και εργασία σχετικά με την επισκευή του προϊόντος, και δεν πρέπει να υφίσταται ιδιαίτερη ταλαιπωρία.
(5) (Προηγούμενη παρ. 4 - Φ.Ε.Κ. 18 του 2011). Ο καταναλωτής μπορεί επίσης να διεκδικεί και αποζημίωση για ζημιές που έχει υποστεί λόγω της αναντιστοιχίας.
Άρθρο 114. (1) Σε περίπτωση αναντιστοιχίας του καταναλωτικού αγαθού με τη σύμβαση πώλησης και όταν ο καταναλωτής δεν είναι ικανοποιημένος από την αντιμετώπιση της αίτησής του σύμφωνα με το άρθρο. 113, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα εξής:
1. την καταγγελία της σύμβασης και την επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε από τον ίδιο
2. την μείωση της τιμής.
(2) Ο καταναλωτής δεν μπορεί να διεκδικήσει την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού ή τη μείωση της τιμής του προϊόντος, όταν ο έμπορος συμφωνήσει να προχωρήσει στην αντικατάσταση του καταναλωτικού αγαθού με καινούργιο ή στην επισκευή του προϊόντος εντός προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης εκ μέρους του καταναλωτή.
(3) (Καινούργια παρ. - Φ.Ε.Κ. 61 του 2014, σε ισχύ από τις 25/07/2014). Ο έμπορος υποχρεούται να ικανοποιήσει την αίτηση καταγγελίας της σύμβασης και να επιστρέψει το ποσό που έχει καταβληθεί από τον καταναλωτή, σε περίπτωση που  αφού έχει ικανοποιήσει τρεις αιτήσεις του καταναλωτή για την επισκευή του ίδιου προϊόντος εντός της περιόδου εγγύησης βάσει του άρθρου 115, προκύψει άλλη μια αναντιστοιχία του αγαθού με τη σύμβαση πώλησης.
 
(4) (Προηγούμενη παρ. 3 - Φ.Ε.Κ. 61 του 2014, σε ισχύ από τις 25/07/2014). Ο καταναλωτής δεν μπορεί να ζητήσει καταγγελία της σύμβασης, εάν η αναντιστοιχία του καταναλωτικού αγαθού με τη σύμβαση δεν είναι σημαντική.
Άρθρο 115. (1) Ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του δυνάμει του παρόντος άρθρου, εντός δύο ετών από την παράδοση του καταναλωτικού αγαθού.
(2) Η προθεσμία της παρ. 1 αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επισκευή ή την αντικατάσταση του καταναλωτικού αγαθού ή για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή για την επίλυση της διαφοράς.
 
(3) Η άσκηση του δικαιώματος του καταναλωτή σύμφωνα με την παρ. 1 δεν συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη προθεσμία άσκησης αγωγής, διαφορετική από την προθεσμία  της παρ. 1.
 
2.Ο χρήστης δεν μπορεί να επικαλεστεί και χάνει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την παροχή εγγύησης:
α) σε περίπτωση δεν έχει απαραίτητα έγγραφα - μη ολοκληρωμένη εγγύηση και έγγραφα πληρωμής .
β) σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των καταναλωτικών αγαθών απο τον καταναλωτή, ζημία με εσφαλμένη αποσυσκευασία εμπορευμάτων με αιχμηρά αντικείμενα και ζημία ακατάλληλης  τοποθέτησης και μοντάρισμα από τον χρήστη.
γ) σε προσπαθεία να επισκευάσει η να απομάκρυνει ελάττωμα απο μόνος του και όχι απο συνεργαζόμενη εταιρία σέρβις.
δ) φθορές που προέρχονται από κακή χρήση ή αποθήκευση( έλλειψη καθαριότητας ή γρατζουνιές/χτυπήματα , καψίματα, σκισίματα ή κάθε άλλου είδους ατυχήματα).
ε) σε περίπτωση παραβίασης της ακεραιότητας των εμπορευμάτων
ζ) σε περίπτωση όταν ο χρήστης κατά την αποσυσκευασία τον προϊόντωντων, διαπιστώσει πρόβλημα και χωρίς ειδοποίηση προβεί σε συναρμολόγηση .
η) στην άρνηση του καταναλωτή να παρέχει επιπλέον πληροφορίες προς διευκρίνιση για την αντιστοιχεία του προϊόν με την σύμβαση (φωτογραφίες, κλπ)
θ)Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από ανωτέρα βία (πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές).
Η εγγύηση του εμπορικού προϊόντος δεν καλύπτει την εγγύηση των εξαρτημάτων του με περιορισμένη διάρκεια ζωής.
Οι υπηρεσίες εγγύησης πραγματοποιούνται μόνο στα καθοριζμένα καταστήματα πώλησης σε περίπτωση που το πακέτο στο σύνολό του (η συσκευασία της αποστολής μπορεί να ανοιχθεί), είναι με άρτιο εξοπλισμό και τα εμπορεύματα είναι με τη μορφή με την οποία λήφθηκαν, με τα έγγραφα που το συνοδεύουν (Εγγύηση , Φορτωτική,Αποδείξεις ,Σύμβαση). Υπηρεσία εγγύησης εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο service Επίπλων Videnov.
Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα περιορίζονται σε εκείνες που αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας και οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται χωρίς εγγυήσεις πέραν εκείνων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών.
Οι υποχρεώσεις των Videnov.bg/gr για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτή την Ιστοσελίδας διέπονται από τις σχετικές συμφωνίες με τους εισαγωγείς ή / και διανομείς των προϊόντων.
 
7.Cookies και επαναληπτικό μάρκετινγκ
 
Κατά την προβολή Videnov.bg/gr θα προστεθούν διαφημιστικά cookies στον browser σας, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τι σας ενδιαφέρει. Ο εταίρος στη διαφήμιση μας, AdRoll μας επιτρέπει να σας εμφανίζουν διαφημίσεις βάσει επισκοπούμενου απο τις σελίδες σας . Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται απο τους εταίρους μας δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες όπως ονόματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις ή τηλέφωνα. Μπορείτε να επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα για να αφαιρέσετε AdRoll και τη στόχευση των διαφημίσεών τους.
 
8.Άλλα
 
Videnov.gr έχει το δικαίωμα να αλλάξει μονομερώς τους  όρους για την προμήθεια αγαθών που παρέχονται καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο χωρίς προειδοποίηση προς το χρήστη.
Videnov.bg/gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλνει μηνύματα στον χρήστη που σχετίζονται με τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προσφορές ή / και τις αλλαγές στις συνθήκες και τις μεθόδους για την παράδοση των προσφερόμενων προϊόντων και κάθε άλλη πληροφορία που δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα.
Ερωτήσεις και παροχή συμβουλών για τους χρήστες μπορεί να πραγματοποιηθουνται από την Ιστοσελίδα Videnov.bg/gr η με μορφή ερωτημάτων προς τους συναδέλφους μας του Τμήματος On-line στο τηλ +30 21 11 984 984 ή στο email:.epipla@videnov.gr κατά τις εργάσιμες ώρες: από 09:00 εως 20:00 κάθε μέρα.
Αυτοί οι όροι μπορούν να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή χωρίς την ανάγκη για ειδική προειδοποίηση προς τους χρήστες.
Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας Videnov.bg/gr , οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αυτούς τους Όρους και ισχύειουσες διατάξεις για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και με την  νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, συμπεριλαμβανομένου και του διεθνούς δικαίου.
Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΥΠΟΔΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Videnov.bg/gr . ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ,ΣΥΝΔΕΣΗ Η ΚΟΥΜΠΙ,ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ,ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 
 

 

 

Τελευταία ενημέρωση στις 02.04.2019 .
Η επικοινωνία με Videnov.bg/gr είναι:
Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 1 984 984
Ηλεκτρονική διεύθυνση epipla@videnov.gr

 

Γράψτε μας