Έπιπλα Videnov |
Πληροφορίες για εμάς

"VG Global" JSC (Έπιπλα Videnov ή / και Διαχειριστής) είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο με ΑΦΜ στην Βουλγαρια 206461013   και στην Ελλαδα EL 996703100 με έδρα και διεύθυνση: Yambol, 8600, 21 Blvd Evropa, Τηλ: 070089092; e-mail: [email protected]
Οι επαφές με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων είναι:
"VG Global" JSC
Yambol, 8600, 21 Blvd Evropa
[email protected]
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Νίνα Βλαντιμίροβα
 
Η στάση μας απέναντι στα προσωπικά σας δεδομένα
Τα Έπιπλα Videnov αποδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τοπικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σκοπός αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να ενημερώνεστε με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και ποια προσωπικά δεδομένα θα συλλέγουμε για εσάς, για ποιο σκοπό  και αντίστοιχα. ποια είναι τα δικαιώματά σας.
Η ασφάλεια των δεδομένων που μας εμπιστεύεστε είναι πολύ σημαντική για εμάς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προστατεύουμε τα δεδομένα σας εφαρμόζοντας όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να αποτρέψουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακόβουλη χρήση, απώλεια ή πρόωρη διαγραφή πληροφοριών.
 
Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και γιατί;
Συλλέγουμε  προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή επιλέγετε τις υπηρεσίες μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, απαιτούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για υπογραφή συμβολαίου, τήρηση νομικής υποχρέωσης ή προστασία του νόμιμου συμφέροντός μας.
Φυσικά, με μερικές από τις υπηρεσίες μας, εσείς οι ίδιοι παρέχετε αυτές τις πληροφορίες επιλέγοντας και συμφωνώντας να μας στείλετε πληροφορίες για τον εαυτό σας. Χωρίς αυτά τα στοιχεία, δεν μπορούμε να παρέχουμε τις σχετικές υπηρεσίες.
Εάν δεν μας δώσετε στοιχεία ταυτότητας, δεν θα μπορέσουμε να συνάψουμε μαζί σας ένα συμβόλαιο για προϊόν ή υπηρεσία.
Ανάλογα με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τις παρακάτω πληροφορίες για εσάς:
- Γενικά δεδομένα για εσάς :
Πλήρες όνομα, προσωπικό αριθμό αναγνώρισης ή АФМ, μόνιμη διεύθυνση
- Πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται μαζί  μας.
Στοιχεία επικοινωνίας - διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Κατά την εγγραφή στον ιστότοπό μας - όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης
Πληροφορίες πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τις πληρωμές που γίνονται σε εμάς.
Επιστολές και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουμε από εσάς στην επικοινωνία μας.
Ηχογραφήσεις των τηλεφωνικών κλήσεων  όταν επικοινωνείτε μαζί μας   για να σας εξυπηρετήσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
Εγγραφές βιντεοκάμερας όταν επισκέπτεστε τα καταστήματα και τα γραφεία μας  για την δική σας και δική μας ασφάλεια .
Άλλα δεδομένα που μπορούμε να συλλέξουμε για εσάς είναι: διεύθυνση IP, δημογραφικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχονται με τη συμμετοχή σε ειδικές εκστρατείες, παιχνίδια και κληρώσεις που διοργανώνονται από εμάς και μέσω κοινωνικές πλατφόρμες.
 
Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
Επεξεργαζόμαστε πιο συχνά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για τους ακόλουθους σκοπούς:
Η επεξεργασία των δεδομένων είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση της σύμβασης.
*Ταυτοποίηση των πελατών για όλη την διεκπεραίωση της σύμβασης
* Προετοιμασία προσφορών, συμβάσεων και όλων των άλλων συνοδευτικών εγγράφων. Διαχείριση και εκτέλεση  για τις παραγγελίες σας.
* Εκτέλεση παράδοσης και συναρμολόγησης
* Προετοιμασία λογιστικών εγγράφων ως λογαριασμών ή τιμολογίων για αγορασμένα αγαθά και υπηρεσίες, όπως παράδοση και συναρμολόγηση ·
* Οργάνωση υπηρεσιών μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου ή ηλεκτρονικά. Παροχή υπηρεσιών εγγύησης.
* Ανακοινώσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 
Επεξεργασία των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας.
* υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο και τον κώδικα φορολογικής και κοινωνικής ασφάλισης και άλλα συναφή νομικά μέσα, σε σχέση με την τήρηση ορθής και νόμιμης λογιστικής ·
* υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών σε όλες τις κρατικές επιτροπές και αρχές ·
* εκπλήρωση των υποχρεώσεων πώλησης εξ αποστάσεως, πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος που προβλέπονται στον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών.
* παροχή πληροφοριών σε δικαστικά όργανα
 
Επεξεργασία δεδομένων με βάση τη συγκατάθεσή σας
* για άμεση προώθηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 
Επεξεργασία δεδομένων βάσει του νόμιμου συμφέροντος μας
*εκτέλεση επιτήρησης βίντεο και ηχογράφησης στους επιχειρησιακούς και διοικητικούς χώρους μας.
* ηχογραφήσεις όταν επικοινωνείτε με τα τηλεφωνικά μας κέντρα.
 
Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας :
Τα Έπιπλα Videnov χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη ορισμένων συμβαλλομένων δραστηριοτήτων ή για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης. Δεν παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους προτού είμαστε βέβαιοι ότι έχουν ληφθεί όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία αυτών των δεδομένων προσπαθώντας να διεξάγουμε αυστηρούς ελέγχους για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Μερικοί από τους παραλήπτες προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι:
*εταιρίες συλλογής, εξωτερικοί σύμβουλοι και ειδικοί, δικηγορικά γραφεία, τράπεζες, εταιρείες ασφαλείας, πρόσωπα τα οποία, μέσω της προμήθειας, τηρούν εξοπλισμό, λογισμικό και υλικό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα  Έπιπλα Videnov ,hosting εταιρείες ,πράκτορες πωλήσεων κ. α.
 
Η παροχή προσωπικών δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική προκειμένου να εκτελέσουμε τις νομικές απαιτήσεις μας, όπως:
Φορείς, κρατικές υπηρεσίες, θεσμικά όργανα και υπηρεσίες, φορολογικά και ασφαλιστικά όργανα, δικαστήρια, εισαγγελίες κλπ., όπου είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 
Χρήση των Cookies στην Ιστοσελίδα
Τα Έπιπλα Videnov δεν συλλέγουν ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα μέσω των λειτουργικών cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρεία.
 
Επεξεργασία ανώνυμων δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για στατικούς σκοπούς, αυτό σημαίνει για αναλύσεις όπου τα αποτελέσματα γενικεύουν και επομένως τα δεδομένα είναι ανώνυμα - για παράδειγμα, την κίνηση των μεγάλων ομάδων ανθρώπων.
Ο εντοπισμός ενός συγκεκριμένου ατόμου από αυτές τις πληροφορίες είναι αδύνατος.
 
Γιατί και πώς χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένους αλγόριθμους;
Δεν χρησιμοποιούμε μέσα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.
 
Ασφάλεια
Τα Έπιπλα Videnov λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση ή αποκάλυψη. Υπάρχουν πολιτικές και διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των πληροφοριών από απώλειες, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη. Επιπλέον, λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα ασφάλειας πληροφοριών, όπως έλεγχο πρόσβασης, αυστηρή φυσική προστασία και αξιόπιστες πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών.
Από την άλλη πλευρά, εφαρμόζουμε τεχνικά μέτρα όπως  κρυπτογράφηση και ανώνυμη συλλογή προσωπικών δεδομένων.
 
Πότε διαγράφουμε τα προσωπικά σας στοιχεία;
Διατηρούμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς και τα καταστρέφουμε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και, αν δεν υπάρχουν, εντός των προθεσμιών που θέσαμε και μετά την τελική διευθέτηση όλων των οικονομικών μας σχέσεων. Δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας επ 'αόριστον.
Ορισμένες από τις προθεσμίες είναι :
- 5 έτη μετά τη λήξη των προθεσμιών παραγραφής που ορίζονται στον Νόμο περί Υποχρεώσεων και Συμβάσεων,
- 10 έτη βάσει του νόμου περί λογιστικής για την αποθήκευση και την επεξεργασία των λογιστικών στοιχείων,
- 5 έτη υποχρέωσης ενημέρωσης δικαστηρίου, των αρμόδιων κρατικών φορέων κ.λπ. για λόγους που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία ·
-30 ημέρες από την  καταγραφή σε βιντεοεπιτήρηση και από την καταγραφή σε εμπορικούς χώρους,
- 2 έτη καταγραφής τηλεφωνικής συνομιλίας.
Σε περίπτωση ανωνυμίας προσωπικών δεδομένων, οι προθεσμίες δεν ισχύουν επειδή δεν μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε.
 
Μεταφορά μεταξύ χωρών
Η μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζεται με σύγχρονα τεχνικά μέσα. Τα Έπιπλα Videnov δεν θα μεταφέρουν τα δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ χωρίς να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις και τις κατάλληλες διασφαλίσεις για τη διαφύλαξη του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών σας.
 
Πρόσβαση, διορθώσεις και απόσυρση
Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ζητήσετε από Έπιπλα Videnov  πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται για εσάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τα  Έπιπλα Videnov να διορθώσουν, να διαγράψουν ή να ενημερώσουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Το Έπιπλα Videnov σας παρέχουν επίσης το δικαίωμά να αντικρούσετε και να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και τα δικαιώματά σας στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τα Έπιπλα Videnov .
Μέρος των δικαιωμάτων σας, όπως η διαγραφή δεδομένων ή η αντίρρηση για επεξεργασία, μπορεί να περιορίζεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.
Οι αιτήσεις για πρόσβαση σε πληροφορίες ή για διόρθωση υποβάλλονται είτε προσωπικά είτε με εξουσιοδότηση. Μια αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το νόμο περί ηλεκτρονικού εγγράφου και ηλεκτρονικής υπογραφής.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από την Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εποπτικής Αρχής, Sofia 1592, "Prof. Tsvetan Lazarov "№ 2 ή www.cpdp.bg.
 
Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Αυτή η διαδικασία προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους . Μια περιστασιακή ανασκόπηση αυτής της σελίδας διασφαλίζει ότι θα γνωρίζετε πάντα ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πώς και για ποιούς σκοπούς τα χρησιμοποιούν τα  Έπιπλα Videnov και υπό ποιες συνθήκες (αν υπάρχουν) θα τα  μοιραζόμαστε με άλλες χώρες.
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Έπιπλα Videnov και τον υπεύθυνο μας  προστασίας δεδομένων:
 
 
Νίνα Βλαντιμίροβα
Yambol, 8600, 21 Blvd Evropa
[email protected]
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Νίνα Βλαντιμίροβα
 
Αυτή η Πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 21.04.2021.